Marka Tescil Mersin,0 324 328 36 00,Mersin Marka Tescil, Mersin Marka Tescili, Marka Tescili Mersin, Mersin Patent Tescil, Marka Tescil

Patent Teşvikleri

Patent Araştırması
19 Mart 2013
Anamur Marka Tescil
06 Mayıs 2013

Patent Teşvikleri

Patent müracaatlarında artış sağlanması ile geliştirilen buluş veya icatların patent tescil ile korunabilmesi açısından patent teşvikleri verilmeye başlanmıştır. Sistem çerçevesinde ulusal ve ülkeler arası olmak üzere patent başvuruları arttırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizde bu teşvikler iki kuruluş nezdinde hayata geçirilmiş olmakla birlikte bun kurumlar; KOSGEB ile TUBİTAK’tır. Buluşlara verilecek teşvik ödemeleri de bu iki kurum nezdinde yapılmaktadır. Mersin Patent firması olarak Marka Tescil Mersin ofisimiz bu teşvikler kapsamında tescil hizmeti vermektedir.

KOSGEB Patent Teşvikleri

KOSGEB’in teşvikleri kapsamında tescil belgesi alınmasının ardından diğer söylemler gerekli tüm harcamalar yapılmasından sonra verilir.

Bu teşvikler; Türk Marka ve Patent Kurumu ile WIPO’ya taraf olan devletlerin resmi kurumaları tarafına yapılan müracaatlarda geçerlidir.

TUBİTAK Patent Teşvikleri

TUBİTAK Teşvikleri yapılan müracaat esnasında karşılanmaktadır. TUBİTAK kurumunun patent teşviki sisteminden, Türk vatandaşları, Türkiye’de yer alan ve Türk firmalar ayrıca üniversiteler, kamu kurum ile kuruluşları da yararlanabilir.

Patent Teşvik Destekleri;

Verilen Teşvik destekleri 3 kısımda karşılanmaktadır.

  • Ulusal patent alma müracaatlarında
  • Ülkeler arası veya bölgesel patent alma müracaatları aşamasında
  • Ülkeler arası veya bölgesel patent tescil müracaatlarında araştırma raporu oluşturulduktan ardından

Mersin Marka tescil ofisimiz hizmetleri kapsamında Patent Tescili, geliştirilen ürünün bir takım kriterlere tabi tutularak kurumsallaşma ve resmi kimlik kazanması sürecidir. Bu süreç ciddiye alınması gerekmekte aynı zaman da uzun sürmektedir. Buluşlara patent alınması açısından tek ve özel olmalı, taklit kesinle yer verilmemelidir, insanlığa aynı zamanda topluma katkılı sağlamalıdır.